Tematika

Rekreáció és Sportszervező Alapképzés

 

Kurzuscím: Bevezetés a pszichológiába

ETR kód: REKB-112

Tantárgyfelelős: Dr. habil. Szabo Attila 

A tantárgy oktatója: Dr. habil. Szabó Attila                                 főállású / óraadó

Intézet: ELTE, PPK, ESI

 (Eredeti) Tanszék: PPK, ESI

Tárgyfelvétel jav. ideje: (évf., szem.): I/1

Előfeltételek: Nincs

Heti óraszám: 2

Kreditérték: 2

Kurzus típus: Elméleti

Tantárgy jellege: Kötelező

Vizsgaforma: Írásbeli

 

Az oktatás célja: A Pszichológia alapjainak az elsajátítása. A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a Pszichológia tudományos jellegével, annak az ismeretszerzési módszereivel, és irányzataival. Az alapszintű előadások sorozatán belül, a Pszichológia legfontosabb ágaival, és azokon belül a klasszikus témákkal, elméletekkel, illetve történelmi kísérletekkel aktívan is szembesülnek a hallgatók.

 

Követelmények: Az órákon időben kell megjelenni. A kötelező irodalom olvasása - az órákon tanult tananyag kiegészítéseképpen – fontos követelménye a kurzusnak. Ugyancsak elvárt a figyelmes, rendszeres, és pontos jegyzetelés az órákon, részvétel az alkalmazott és/vagy csoportos munkákban (mint például a kérdőívek közös kitöltése és elemzése, és a házi feladat (ha aktuális) elkészítése, válaszadás az oktató kérdéseire),

 

Témakörök (heti bontásban, a felsoroltakból legalább 12 témakör):

1.      Pszichológia: Történelmi áttekintés                            

2.      Nézőpontok és irányzatok

3.      Észlelés

4.      Tanulás

5.      Emlékezés

6.      Gondolkodás

7.      Motiváció

8.      Érzelmek                                  

9.      Személyiség                             

10.  Fejődési pszichológia

11.  Pszichológiai rendellenességek

12.  Szociálpszichológia I.                          

13.  Szociálpszichológia II. 

14.  Játék és sport pszichológia

15.  Ismétlés; kérdések és feleletek


 Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom:

 

 Amennyiben aktuális, a jegyzetek .pdf formátumban letölthetőek az osztályban megadott honlapról!